Ця Політика конфіденційності в області обробки персональних даних і конфіденційності персональної інформації (далі – Політика) діє відносно всієї інформації, яку Інтернет Магазин (далі – ІМ) може отримати про користувача під час використання ним будь-якого з сайтів, сервісів, служб, програм і продуктів ІМ (далі – Сервіси).

Використання Сервісів означає беззастережну згоду користувача з цією Політикою і зазначеними в ній умовами обробки його персональної інформації; в разі незгоди з цими умовами користувач повинен утриматися від використання Сервісів.

Персональна інформація користувачів

<strong>Інформація, яку отримує і обробляє Інтернет-магазин</strong>

В рамках цієї Політики під «персональними даними користувача» розуміються:

Персональна інформація, яку користувач надає про себе самостійно при реєстрації (створення облікового запису) або в процесі використання Сервісів, включаючи персональні дані користувача. Обов’язкова для надання Послуг (надання послуг) інформація позначена спеціальним чином. Інша інформація надається користувачем на його розсуд.

Дані, які автоматично передаються Сервісами в процесі їх використання за допомогою встановленого на пристрої користувача програмного забезпечення, в тому числі IP-адреса, інформація з cookie, інформація про браузер користувача (чи іншої програми, за допомогою якої здійснюється доступ до Сервісів), час доступу , адреса запитуваної сторінки.

Інша інформація про користувача, в разі, якщо її збір і / або надання визначено в регулюючих документах окремих Сервісів.

Справжня Політика може бути застосована тільки до Сервісів ІМ. ІМ не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які користувач може перейти по посиланнях, доступним на сайтах ІМ. На таких сайтах у користувача може збиратися або запитуватися інша персональна інформація, а також можуть відбуватися інші дії.

ІМ в загальному випадку не перевіряє достовірність персональної інформації, наданої користувачами, і не здійснює контроль за їх дієздатністю. Однак ІМ виходить з того, що користувач надає достовірну та достатню персональну інформацію з питань, що пропонуються у формі реєстрації, і підтримує цю інформацію в актуальному стані. Ризик надання недостовірної інформації несе надав її користувач.

Навіщо це робиться?

<strong>Цілі збору і обробки персональної інформації користувачів</strong>

ІМ збирає і зберігає тільки ті персональні дані, які необхідні для надання Послуг і надання послуг (виконання угод і договорів з користувачем).

Персональну інформацію користувача ІМ може використовувати в наступних цілях:

  1. Ідентифікація користувача в рамках угод і договорів з ІМ;
  2. Надання користувачеві персоналізованих Сервісів;
  3. Зв’язок з користувачем, в тому числі напрямок повідомлень, запитів та інформації, що стосуються використання Сервісів, надання послуг, а також обробка запитів і заявок від користувача;
  4. Поліпшення якості Сервісів, зручності їх використання, розробка нових Сервісів і послуг;
  5. Таргетування рекламних матеріалів;
  6. Проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних.

Обробка персональних даних

<strong>Умови обробки персональної інформації користувача та її передачи третім особам</strong>

Відносно персональної інформації користувача зберігається її конфіденційність, крім випадків добровільного надання користувачем інформації про себе для загального доступу необмеженому колу осіб. При використанні окремих Сервісів (наприклад, відгуків), користувач погоджується з тим, що певна частина його персональної інформації стає загальнодоступною.

ІМ має право передати персональну інформацію користувача третім особам в наступних випадках:

  1. Користувач висловив свою згоду на такі дії;
  2. Передача необхідна в рамках використання користувачем певного Сервісу або для надання послуги користувачеві (наприклад – відправка і доставка замовлення);
  3. Передача передбачена українським або іншим відповідним законодавством в рамках встановленої законодавством процедури;
  4. З метою забезпечення можливості захисту прав і законних інтересів ІМ або третіх осіб у випадках, коли користувач порушує Правила та умови користування.

При обробці персональних даних користувачів ІМ керується Законом України «Про захист персональних даних».

Зміна користувачем персональної інформації

Користувач може в будь-який момент змінити (оновити, доповнити) або видалити надану їм персональну інформацію або її частини, скориставшись функцією редагування персональних даних в розділі «Особистий кабінет».

Заходи, що застосовуються для захисту персональної інформації користувачів:

ІМ приймає необхідні і достатні організаційні та технічні заходи для захисту персональної інформації користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій з нею третіх осіб.

Зміна Політики конфіденційності.

ІМ має право вносити зміни в цю Політику конфіденційності. При внесенні змін до актуальної редакції вказується дата останнього оновлення. Нова редакція Політики вступає в силу з моменту її опублікування на цьому сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики.